Aktualności

Artykuły

  • Edukacja Prawna z udziałem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSR Przemysława Radzika

    Uprzejmie informuję, że Pan Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSR Przemysław Radzik przyjął zaproszenie na symulację rozprawy sądowej z udziałem dzieci w wieku szkolnym, prowadzonych w ramach edukacji prawnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Pan Rzecznik wyraził duże zainteresowanie tego typu inicjatywą i zadeklarował chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu oraz rozmowy z sędziami po zakończonych zajęciach na temat dobrych praktyk w zakresie edukacji prawnej.

    Planowany termin symulacji rozprawy sądowej zostanie podany w późniejszym terminie, po stosownych uzgodnieniach i dostosowaniu się do oczekiwań szkoły, która wystąpiła o przeprowadzenie zajęć.

  • Urzędowanie sądu w dniu 12 listopada 2018 roku

    W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018, poz. 2117) informujemy, iż dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

    Sąd będzie w dniu 12 listopada 2018 r. nieczynny, a o terminach odwołanych rozpraw zostaną Państwo stosownie powiadomieni.

Rejestr zmian dla: Aktualności