Aktualności

Artykuły

 • Wyniki statystyczne Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – I półrocze 2019 r.

  Wyniki statystyczne Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – I półrocze 2019 r. na tle innych sądów w Polsce (wraz z porównaniem do wyników I kwartału 2019 r.)

  I. Wstępna informacja

  Dane dotyczą wskaźnika opanowania wpływu – porównania ilości spraw, które wpłynęły i które załatwiono w tym samym okresie.

  W Polsce jest 318 sądów rejonowych, w których liczba sędziów wynosi od 5 do 175 (nie licząc referendarzy sądowych). Tylko 10 sądów w Polsce ma limit ponad 80 sędziów (łącznie z asesorami sądowymi).

  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi jest drugim co do wielkości sądem rejonowym w Polsce (z limitem 137 sędziów/asesorów sądowych oraz 70 referendarzy sądowych)  i  jednym z nielicznych, który obejmuje wszystkie piony (sprawy karne, cywilne, rodzinne, opiekuńcze, nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarcze w tym upadłościowe i restrukturyzacyjne, rejestrowe, rejestru zastawów i księgi wieczyste).

  Najbardziej miarodajne dla oceny sytuacji sądu wydaje się zestawienie wyników w poszczególnych pionach. Strukturalnym problemem na okres najbliższych około 2 lat jest kwestia ksiąg wieczystych, w związku z gwałtownym wzrostem wniosków związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  Czytajwięcejo:
 • Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wyraża stanowisko, że niewłaściwe jest umieszczanie w przestrzeni publicznej informacji dotyczących stanu rodzinnego sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, jako okoliczności, które nie mają znaczenia prawnego dla jakichkolwiek postępowań.
  Informacje w tym zakresie objęte są prawem do prywatności. 
   
  Krzysztof Kurosz
  Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rejestr zmian dla: Aktualności