Aktualności

Artykuły

 • Porozumienie mediacyjne - inicjatywa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i Łódzkiego Porozumienia Mediatorów zmierzająca do wsparcia obywateli w realizacji prawa do sądu oraz upowszechnienia mediacji.

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 marca 2019 r. doszło do podpisania Porozumienia Ramowego pomiędzy Prezesem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi SSR dr. Krzysztofem Kuroszem a Łódzkim Porozumieniem Mediatorów, określające zasady współpracy między sygnatariuszami porozumienia a Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w celu upowszechniania mediacji.

  Czytajwięcejo:
 • OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW SĄDU

  Szanowni Państwo

  Praca asystentów sędziego, urzędników sądowych i pracowników obsługi jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji uprawnień obywateli do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

  Uznając, że wysokość wynagrodzeń asystentów sędziego, urzędników sądowych oraz pracowników obsługi jest czynnikiem wpływającym bezpośrednio na ilość i jakość załatwianych spraw, możliwość znalezienia osób o odpowiednich kwalifikacjach do pracy w sądzie oraz wpływającym na zjawisko odpływu kadry pracowniczej z sądu, przyjmujemy, że z punktu widzenia zarządzania Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi konieczne jest zwiększenie środków budżetowych, wydatkowanych przez Skarb Państwa na wyżej wymienione grupy zawodowe.

  Patrząc z tego punktu widzenia, dążenie pracowników do uzyskania podwyżki wynagrodzeń, należy potraktować jako działanie w interesie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.

  Prezes Sądu
  dr Krzysztof Kurosz

  Wiceprezes Sądu
  Dorota Drab

  Wiceprezes Sądu
  Janusz Pelczarski

Rejestr zmian dla: Aktualności