WARSZTATY Z MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ DLA MŁODZIEŻY I KURATORÓW

W dniu 18 października 2018 r. w ramach obchodów Tygodnia Mediacji na terenie Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Łodzi przy ul Ogrodowej 22 odbyły się warsztaty metodyczne z zakresu mediacji rówieśniczej, które poprowadziła Magdalena Morawska – mediator ze Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS.  Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Biuro Kuratora Okręgowego, objął patronatem Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.
 
W spotkaniu wzięło udział 24 nieletnich wychowanków Ośrodków Kuratorskich Nr 1 i Nr 2 (działających przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi), rodzinni kuratorzy zawodowi: Marek Ruta – kierownik ośrodka, Iwona Balcerska-Borczyńska, Małgorzata Świątczak-Szymczuk, Dorota Madalińska, Karol Szurczak, Łukasz Andrzejczak, Beata Zgoda oraz Magdalena Golinia. Na zaproszenie gospodarzy w warsztatach wzięli udział kurator okręgowy Mirosława Gumowska-Bubas, zastępca kuratora okręgowego Aneta Stachecka, kurator zawodowy V ZKSS Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, mediator – Alicja Milo.
 
Mediacje rówieśnicze są formą rozwiązywania konfliktów i sporów koleżeńskich, a także –  w wielu sytuacjach – szansą na uniknięcie postępowania sądowego, które może się zakończyć zastosowaniem wobec nieletniego środka wychowawczego. Mediacje z powodzeniem mogą być przeprowadzane na terenie ośrodków kuratorskich.
 
Magdalena Morawska zwróciła uwagę, że mediatorzy rówieśniczy to wychowankowie, uczniowie wybrani przez swoje koleżanki i kolegów do pełnienia tej funkcji, którzy odbyli podstawowe szkolenie z zakresu mediacji. Wspierają oni kolegów w poszukiwaniu porozumienia i bardzo często korzystają z nabytych podczas szkolenia kompetencji podczas zwykłych sporów i kłótni na terenie szkoły lub ośrodka kuratorskiego.
 
Obecni na spotkaniu kuratorzy zawodowi podkreślili, że wprowadzenie mediacji do codziennego życia młodych ludzi uczy w praktyce, jak radzić sobie z konfliktami w atmosferze szacunku, tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka, a także zapobiega eskalacji przemocy i agresji. Wyrażono oczekiwanie, by w każdym ośrodku kuratorskim nieformalni liderzy grup zdobyli umiejętności i uprawnienia mediatora rówieśniczego, który w razie potrzeby będzie wiedział, jak sięgnąć po mediacyjny sposób pracy. Pomieszczenia ośrodka mogą stanowić neutralny grunt do przeprowadzenia mediacji, co stanowi jeden z niezbędnych warunków jej powodzenia.
 
Podopieczni ośrodków kuratorskich uczestniczący w warsztatach wskazali, iż mediację rówieśniczą można zastosować m.in. w sytuacjach:
  • przezywania  i obrażania rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie,
  • wyśmiewania, 
  • niszczenia mienia
  • występowania różnych form molestowania seksualnego, np. wyśmiewania wyglądu, obraźliwych napisów na tablicach czy ścianach, filmowania i rozpowszechniania nagrań np. w sieci,
  • kradzieży i chowania cudzych przedmiotów, 
  • odrzucenia przez grupę, tj. niedopuszczania do zabawy w grupie,
  • bójek, kłótni i innych nieporozumień między rówieśnikami. 
W ocenie uczestników spotkania, są to sytuacje wywołane przez młodego człowieka i przez niego samego mogą być rozwiązane, naprawione. Aby jednak do tego doszło, niezbędna jest pomoc mediatora. Oczywiście rolą wychowawcy jest czuwanie nad prawidłowym postępowaniem swojego wychowanka. Zastosowanie mediacji, a tym samym przekazanie odpowiedzialności młodym ludziom za swoje postępowanie, przynosi nieporównywalne rezultaty.
 
Podczas warsztatów podkreślono, że nie bez znaczenia są również osobiste korzyści mediatorów nabyte w toku przygotowywania się do tej roli. Wzrost ich kompetencji społecznych niewątpliwie przekłada się na ich funkcjonowanie, proces usamodzielniania oraz późniejsze, dorosłe życie. 

Rejestr zmian dla: WARSZTATY Z MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ DLA MŁODZIEŻY I KURATORÓW

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Magdalena Połomska - inspektor Oddział Administracyjny
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
Publikacja